Η Pfizer και η BioNTech αναπτύσσουν από κοινού εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Η συνεργασία έχει στόχο την ταχεία προώθηση πολλαπλών υποψηφίων εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 για κλινική δοκιμή σε ανθρώπους, βάσει των ιδιόκτητων πλατφορμών mRNA εμβολίων της BioNTech, με στόχο τη διασφάλιση της ταχείας πρόσβασης στο εμβόλιο σε παγκόσμιο επίπεδο, εφόσον λάβει έγκριση. Η συνεργασία θα αξιοποιήσει την ευρεία τεχνογνωσία στην έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων, τις δυνατότητες στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης και το παγκόσμιο δίκτυο παρασκευής και διανομής της Pfizer.

Οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να διεξάγουν από κοινού κλινικές μελέτες για τα υποψήφια εμβόλια κατά της νόσου COVID-19, αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, σε πολλαπλά κέντρα κλινικών μελετών. Η BioNTech και η Pfizer σκοπεύουν να ξεκινήσουν τις πρώτες κλινικές μελέτες στα τέλη Απριλίου του 2020, εφόσον ληφθεί άδεια από τις ρυθμιστικές αρχές.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων έως το τέλος του 2020, υπό την προϋπόθεση της τεχνικής επιτυχίας του προγράμματος ανάπτυξης και της λήψης έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές. Εν συνεχεία, προβλέπεται η ταχεία αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας για την παραγωγή εκατοντάδων εκατομμυρίων δόσεων το 2021.

Κατά τη διάρκεια του σταδίου κλινικής ανάπτυξης, η BioNTech και οι εταίροι της θα παράσχουν τις κλινικές προμήθειες του εμβολίου από τις εγκαταστάσεις παρασκευής mRNA εμβολίων που διατηρεί στην Ευρώπη, οι οποίες είναι πιστοποιημένες για την Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική που εφαρμόζουν. Η BioNTech και η Pfizer θα εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση της παραγωγικής δυνατότητας που διατρέχει κίνδυνο, με σκοπό την παγκόσμια διάθεση του εμβολίου στο πλαίσιο της ανταπόκρισης στην πανδημία. Η BioNTech και η Pfizer θα εργαστούν επίσης από κοινού για τη διάθεση του εμβολίου στην παγκόσμια αγορά (εξαιρουμένης της Κίνας, η οποία καλύπτεται από τη συνεργασία της BioNTech με τη Fosun Pharma), εφόσον ληφθεί έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές.

Το οικονομικό μέρος της συμφωνίας

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Pfizer θα καταβάλει στη BioNTech προκαταβολή ύψους 185 εκατομμυρίων δολαρίων, που θα περιλαμβάνει την καταβολή σε μετρητά 72 εκατομμυρίων δολαρίων και συμμετοχική επένδυση ύψους 113 εκατομμυρίων δολαρίων. Η BioNTech είναι επιλέξιμη να λάβει μελλοντικές τμηματικές πληρωμές ύψους έως 563 εκατομμυρίων δολαρίων, με προοπτική πληρωμής συνολικού ποσού ύψους 748 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Pfizer και η BioNTech θα συμμετάσχουν ισομερώς στις δαπάνες του σταδίου ανάπτυξης. Αρχικά, η Pfizer θα χρηματοδοτήσει το 100% των δαπανών του σταδίου ανάπτυξης, ενώ η BioNTech θα καταβάλει στη Pfizer το 50% των εν λόγω δαπανών που της αναλογεί, όταν το εμβόλιο διατεθεί στην αγορά.