Το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ) είναι μια πρωτοβουλία του Κέντρου Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND/EAA του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΑΑΔΕΤ) σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία καταπολέμησης κουνουπιών και ανάλυσης δεδομένων Οικοανάπτυξη και το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πώς λειτουργεί το ΣΕΠ;

  1. Αξιοποιούνται μεγάλα δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης με σκοπό την πρόβλεψη και τη χαρτογράφηση του κινδύνου κρουσμάτων του ΙΔΝ.
  2. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών μεταβλητών που επηρέαζουν τον κύκλο μετάδοσης του παθογόνου που οδηγεί στον ΙΔΝ.
  3. Στατιστικοί αλγόριθμοι και αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης χρησιμοποιούνται για βραχυπρόθεσμες προβλέψεις και δυναμικά μοντέλα για την εποχική πρόβλεψη.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας «κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους και ζώα έχουν καταγραφεί σε διάφορες περιοχές της χώρας κατά τα έτη 2010-2014 και 2017-2019 σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες. Αυτό υποδηλώνει ότι ο ιός του Δυτικού  Νείλου έχει εγκατασταθεί και στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ως εκ τούτου είναι πιθανή και αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών λοίμωξης από τον ιό στη χώρα και κατά την περίοδο μετάδοσης 2020 (καθώς και σε επόμενες περιόδους), κατά την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών».