Στον Κώστα Γαβρόγλου, Ομότιμο Καθηγητή Ιστορίας της Επιστήμης στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ και πρώην υπουργό Παιδείας, απονέμεται το Gustav Neuenschwander Prize 2020.

Πρόκειται για το βασικό βραβείο της European Society for the History of Science (ESHS), με το οποίο τιμάται η πολυετής και ιδιαίτερα επιτυχημένη συμβολή στον κλάδο της ιστορίας της επιστήμης και οι πολύ σημαντικές συνεισφορές σε αυτόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην απόφαση για την απονομή του βραβείου στον Καθηγητή Γαβρόγλου ελήφθη υπόψη η ξεχωριστή προσωπική και επιστημονική του πορεία και η δέσμευσή του στην ανάπτυξη του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, ελήφθη υπόψη:

  • Η συμβολή του στην ιστορία της επιστήμης, η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη της επιστήμης στον ελληνόφωνο κόσμο κατά τη διάρκεια του Διαφωτισμού, τη μελέτη της επιστήμης στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια, την ιστορία των πανεπιστημίων, και την έρευνα σε κομβικές μεταβάσεις στην ιστορία των φυσικών επιστημών, όπως μεταβάσεις στην ιστορία της κβαντικής χημείας και της φυσικής των χαμηλών θερμοκρασιών.
  • Ο ρόλος του στην διαμόρφωση και ανάπτυξη της κοινότητας των ιστορικών της επιστήμης στην Ελλάδα και την προώθηση της διδασκαλίας της ιστορίας της επιστήμης σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και η συνεισφορά του στην υποστήριξη της συνεργασίας των ιστορικών της επιστήμης από διαφορετικές χώρες, όπως αρκετές χώρες της Ευρώπης και των περιφερειών της.