Συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια για τη δημιουργία τεστ ανίχνευσης του COVID-19.

Είναι καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και διευθύνει μια ομάδα νέων επιστημόνων στο Εργαστήριο Ιστολογίας – Εμβρυολογίας με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είναι επίσης συνεργαζόμενος καθηγητής στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και επίτιμος καθηγητής στην Ιατρική του Πανεπιστημίου του Manchester.

Έχει δημοσιεύσει περίπου 250 διεθνείς εργασίες σε αναγνωρισμένα, έγκριτα περιοδικά, αλλά είναι ο ίδιος reviewer σε 60 έντυπα. Ο Δρ Γοργούλης έχει επίσης λάβει πάνω 30 διεθνή βραβεία, διακρίσεις και υποτροφίες στη διάρκεια της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του πορείας.

To 2015 έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας και είναι ο μόνος παθολόγος που ανήκει στον Οργανισμό. Ο μόνος από πάνω από 1.700 μέλη.

Οι κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις με τις οποίες ασχολείται ο Δρ. Γοργούλης και η ερευνητική του ομάδα είναι: οι μηχανισμοί πρόκλησης γενωμικής αστάθειας στην καρκινογένεση, ο ρόλος του βιοχημικού μονοπατιού απόκρισης σε βλάβες του DNA (DNA-Damage Response – DDR) ως αντικαρκινικός φραγμός, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων χημικών αναλόγων για την ανίχνευση της κυτταρικής γήρανσης και ο ρόλος του παράγοντας Cdc6 κατά την καρκινογένεση.

Ο Δρ. Γοργούλης έχει αναπτύξει συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένους ερευνητές όπως οι Καθηγητές T.D. Halazonetis, M. Oren, J. Bartek και άλλοι, διατηρώντας συνολικά συνεργασίες με περισσότερα από 16 διεθνή ερευνητικά εργαστήρια. Το ερευνητικό του έργο έχει στηριχτεί και συνεχίζει να ενισχύεται από διεθνείς (> 6.000.000€) και εθνικές χρηματοδοτήσεις (>1.500.000 €).

Ο Καθηγητής κος Γοργούλης έχει δημοσιεύσει 247 διεθνείς εργασίες σε αναγνωρισμένα, έγκριτα περιοδικά μετά από κρίση με περισσότερες από 16.720 βιβλιογραφικές αναφορές στο ερευνητικό του έργο. Ο δείκτης h είναι 60. Διαθέτει, επίσης, πάνω από 150 παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες κλπ., ενώ έχει συγγράψει επίσης 7 κεφάλαια σε διεθνή συγγράμματα.

Ο Δρ. Γοργούλης έχει λάβει πάνω 30 διεθνή βραβεία, διακρίσεις και υποτροφίες στη διάρκεια της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του πορείας (ενδεικτικά, είναι ο πιο συχνά αναφερόμενος έλληνας ερευνητής –highly cited). Είναι κριτής σε 60 διεθνή έγκριτα περιοδικά, ενώ έχει διατελέσει κριτής σε 27 διεθνής και εθνικές επιτροπές κρίσης ερευνητικών προγραμμάτων. Το έργο της Ομάδας Μοριακής Καρκινογένεσης έχει συμπεριληφθεί ως σημείο αναφοράς στην ιστορία της έρευνας πάνω στην καρκινογένεση και του κυτταρικού κύκλου (Lavin MF, Nature Reviews Molecular Cell Biology 2008; Malumbres & Barbacid, Nature Reviews Cancer, 2009; Dobbelstsein M & Sorensen CS, Nature Reviews, Drug Discovery 2015).

Το εκπαιδευτικό του έργο, περιλαμβάνει διδασκαλία του μαθήματος Ιστολογίας & Εμβρυολογίας σε προπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής και Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ καθώς και μαθημάτων Κυτταρικής Βιολογίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜΔΕ) του ΕΚΠΑ. Έχει επιβλέψει πάνω από 20 διδακτορικούς φοιτητές (τα τελευταία 5 χρόνια), 5 μεταδιδακτορικούς φοιτητές, 3 προπτυχιακούς διπλωματικούς φοιτητές και 4 διπλωματικούς φοιτητές από ΜΔΕ.

Ο Δρ. Γοργούλης ασχολείται και με την Μοριακή Διαγνωστική – Παθολογία και είναι συντονιστής για λογαριασμό της European Society of Pathology στα πλαίσια του προγράμματος European Quality Assessment Scheme for Testing KRAS Mutations in Colorectal Cancer.