Ημερομηνία Γέννησης: 03/01/1975, Αθήνα
Webpage: www.bme.teiath.gr/ni

Εκπαίδευση

Σεπ. 1999 - Μάιος. 2003: Διδακτορική διατρική στη Βιοϊατρικής Τεχνολογία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. "Ανάπτυξη τομοσπινθηρογραφικής γ-κάμερα, υψηλής ευαισθησίας και διακριτικής ικανότητας", 2003.

Σεπ. 1992 - Φεβ. 1998: Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. Διπλωματική Εργασία στη Βιοϊατρική Τεχνολογία: "Μελέτη της σκέδασης στο φάσμα εκπομπής χρωμοφόρων φθορισμού με χρήση φθορισμού επαγόμενου μέσω Laser", 1998.

Επαγγελματική Εμπειρία

Μάιος. 2013 - τώρα: Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας BioEmission Technology Solutions.

Μάιος. 2008 - τώρα: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας. Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Οργανολογίας και Κατασκευών.

Μάιος. 2014 - τώρα: Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας, του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Ιουν. 2006 - Μαρ 2008: Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

Αυγ. 2004 - Δεκ. 2007: Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Εργαστήριο Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM), Εθνικό Μετσόβιο Πόλυτεχνείο. Συντονιστής της Ομάδας Πυρηνικης Ιατρικής Απεικόνισης.

Δεκ. 2006 - Απρ. 2007: Σύμβουλος σε θέματα PET/CT στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Αυγ. 2004 - Ιαν. 2005: Συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Επιταχυντικών συστημάτων και Εφαρμογών (ΙΕΣΕ), Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επιστημονική εργασία

Η ερευνητική του εργασία από το 2000 έως και σήμερα περιλαμβάνει >110 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και >250 ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Το συντριπτικό σύνολο αυτών αφορούν στο πεδίο της απεικόνισης πειραματόζωων με μεθόδους πυρηνικής ιατρικής χρησιμοποιώντας ραδιοφάρμακα ή ραδιοσημασμένα βιομόρια και νανοσωματίδα και την κατασκευή σχετικών απεικονιστικών διατάξεων.

Από το 2018 είναι εκπαιδευτής στο σεμινάριο FELASA, το οποίο διοργανώνει το Εργαστήριο έρευνας παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος του ΕΚΠΑ.

Ενδεικτικά Ευρωπαϊκά και Εθνικά έργα, σχετικά με χρήση πειραματόζωων:

 1. Ιανουάριος 2018 – Δεκέμβριος 2021

Επιστημονικός υπεύθυνος στο Πρόγραμμα ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Παρέμβαση Ι “Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις”: “Σχεδίαση και ανάπτυξη υβριδικής πλατφόρμας απεικόνισης "h-eye" για την υποβοήθηση της ανάπτυξης μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων στη φαρμακευτική έρευνα: NAVIGATE”. Διάρκεια 36 μήνες. Προϋπολογισμός για BΙΟΕΜΤΕCH 200,000€.

Το έργο αφορά στη χρηματοδότηση της έρευνας για την ανάπτυξη ενός νέου υβριδικού συστήματος το οποίο θα επιτρέπει την ταυτόχρονη επίπεδη και ολόσωμη απεικόνιση SPECT ή ΡΕΤ πειραματόζωων. Στο έργο αυτό θα διερευνηθεί η χρήση νέων κρυστάλλων, που επιτρέπουν την ανίχνευση χαμηλών και υψηλών ενεργειών, η κατασκευή αυτόματων μηχανικών μερών για τοποθέτηση/απομάκρυνση κατευθυντήρων και η πιλοτική αξιολόγηση με ομοιώματα και πειραματόζωα.

 1. Ιανουάριος 2018 – Δεκέμβριος 2022

Επιστημονικός υπεύθυνος στο Πρόγραμμα H2020-ITN-EJD-2017 project: “Design and photo-optimization of Photosensitizer for Human Health and Food security applications or “how light can save lives”: POLYTHEA”. Διάρκεια 48 μήνες. Προϋπολογισμός για BΙΟΕΜΤΕCH 242,387€.

Το έργο αποσκοπεί στη χρήση διαφορετικών τύπων νανοσωματιδίων για εφαρμογές στη φωτοδυναμική θεραπεία. Από την πλευρά της BΙΟΕΜΤΕCH θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές μοριακής απεικόνισης για την παρακολούθηση της βιοκατανομής νανοσωματιδίων, καθώς και για την αποτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος με χρήση τεχνικών φωτοδυναμικής θεραπείας.

 1. Οκτώβριος 2017 – Σεπτέμβριος 2021

Επιστημονικός υπεύθυνος στο Πρόγραμμα H2020-NMBP-15-2017-Health project: “Multimodal nanoparticles for structural and functional tracking of stem cell therapy on muscle regeneration: nTrack”. Διάρκεια 48 μήνες. Προϋπολογισμός για ΕΚΕΦΕ 325,000€ και για BΙΟΕΜΤΕCH 565,000€.

Το έργο αποσκοπεί στη χρήση νανοσωματιδίων χρυσού τα οποία θα σημάνουν βλαστοκύτταρα, ώστε να παρακολουθηθεί και να προβλεφθεί έγκαιρα η απόκριση στη θεραπεία μυικών βλαβών. Στο έργο συμμετέχει το EΚΕΦΕ με επιστημονικό ρόλο στη ραδιοσήμανση των νανοσωματιδίων χρυσού και τη χρήση ραδιοφαρμάκων για την μοριακή απεικόνιση μυικών βλαβών και της ανάπλασης αυτών.

 1. Φεβρουάριος 2017-Ιανουάριος 2019

Επιστημονικός υπεύθυνος στο Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών IKY: “Ανάπτυξη συσκευής Theragnostics για in-vivo παρακολούθηση της αποδέσμευσης φαρμάκου κατά την υπερθερμία με χρήση μαγνητικών νανοσωματιδίων”. Μεταδιδάκτορας: Δρ. Μαρία Γεωργίου. Διάρκεια 24 μήνες. Προϋπολογισμός 22,000€.

Το έργο αυτό χρηματοδοτεί μία Μεταδιδάκτορα και αποσκοπεί στην ανάπτυξη απεικονιστικής διάταξης ΡΕΤ, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με πηνίο μαγνητικής υπερθερμίας νανοσωματιδίων, ώστε να επιτρέψει την παρακολούθηση μηχανισμών ή φαινομένων τα οποία συντελούνται κατά τη διάρκεια της υπερθερμίας σε πειραματόζωα.

 1. Φεβρουάριος 2017 – Ιανουάριος 2021

Επιστημονικός υπεύθυνος στο Πρόγραμμα H2020-NMBP-10-2016 project: “Cardio Ultraefficient nanoParticles for Inhalation of Drug prOducts: CUPIDO. Διάρκεια 48 μήνες. Προϋπολογισμός για BΙΟΕΜΤΕCH 351,500€.

To έργο αφορά στη χρήση νανοσωματιδίων βασισμένων σε CaP, αλλά και FeCaP, τα οποία θα σχηματίσουν μικροσφαιρίδια και μέσω εισπνοής και της πνευμονικής κυκλοφορίας θα μεταφέρουν στην καρδιά θεραπευτικά φάρμακα. Ρόλος της BΙΟΕΜΤΕCH είναι η ραδιοσήμανση των νανοσωματιδίων και μικροσφαιριδίων για μελέτη της χωροχρονικής βιοκατανομής τους και η χρήση απεικονιστικών μεθόδων με κλινικά φάρμακα, ώστε να απεικονιστούν οι καρδιακές βλάβες και να αποτιμηθεί μη επεμβατικά το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

 1. Σεπτέμβριος 2016-Αύγουστος 2017

Επιστημονικός υπεύθυνος στο Πρόγραμμα Αριστείας IKY-Siemens: “Ανάπτυξη υβριδικού συστήματος απεικόνισης ισοτόπων διαφορετικών ενεργειών για υποβοήθηση της προσωποποιημένης διάγνωσης και θεραπείας”. Μεταδιδάκτορας: Δρ. Ελευθέριος Φυσικόπουλος. Διάρκεια 12 μήνες. Προϋπολογισμός 24,000€.

Το έργο αφορά σε αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος PET/SPECT/CT συστήματος απεικόνισης πειραματόζωων που είχε αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου Αριστείας HYPERGNOSTIC.

 1. Μάρτιος 2016-Οκτώβριος 2017

Επιστημονικός υπεύθυνος στο Πρόγραμμα Αριστείας IKY-Siemens: “Ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός εξειδικευμένου συστήματος PET/SPECT/CT για εφαρμογές Μοριακής Απεικόνισης”. Διάρκεια 21 μήνες. Προϋπολογισμός 50,000€.

Το έργο αφορά σε αξιοποίηση του PET/SPECT/CT συστήματος απεικόνισης πειραματόζωων, που είχε αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου Αριστείας HYPERGNOSTIC. Το έργο χρηματοδότησε Υποψήφιο Διδάκτορα ώστε να γίνει ο ποιοτικός έλεγχος του συστήματος και να δοκιμαστεί κυρίως στην απεικόνιση νανοϋλικών.

 1. Ιούνιος 2015 – Μάιος 2019

Συντονιστής (coordinator) στο Πρόγραμμα H2020-MSCA-RISE-2014 project: “Multimodal Imaging Of The In Vivo Fate Of Bone Transplants: VIVOIMAG. Διάρκεια 48 μήνες. Προϋπολογισμός 472,500€. (Προϋπολογισμός για ΕΚΕΦΕ 76,000€ και για BΙΟΕΜΤΕCH 90,000€).

Το έργο αποσκοπεί στη χρήση κολλαγόνου διακοσμημένου με μαγνητικά νανοσωματίδια, ώστε να παρακολουθηθεί και να προβλεφθεί έγκαιρα η απόκριση στη θεραπεία οστικών βλαβών. Στο έργο συμμετέχει το EΚΕΦΕ ως συντονιστής με επιστημονικό ρόλο στη ραδιοσήμανση νανοσωματιδίων και τη χρήση ραδιοφαρμάκων για την μοριακή απεικόνιση των οστών και της ανάπλασης αυτών. Επίσης η BΙΟΕΜΤΕCH έχει την ευθύνη της απεικόνισης με διαφορετικές ανατομικές και λειτουργικές μεθόδους, καθώς και το συνδυασμό των πολυλειτουργικών δεδομένων.

 1. Φεβρουάριος 2013-Οκτώβριος 2015

Επιστημονικός υπεύθυνος στο Πρόγραμμα Αριστεία ΙΙ: “HYPERGNOSTIC: Ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων μοριακής απεικόνισης για εφαρμογές Theragnostics”. Διάρκεια: 26 μήνες. Προϋπολογισμός 270,000€.

Το έργο αποσκοπεί να δημιουργήσει ένα κέντρο μοριακής απεικόνισης και να πραγματοποιήσει τεχνολογική έρευνα, η οποία θα εστιάζει σε δυο επιστημονικές κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά την έρευνα της τεχνολογίας των SiPM για την κατασκευή και βελτιστοποίηση εξειδικευμένων απεικονιστικών συστημάτων, μαγνητικά συμβατών. Η δεύτερη αναφέρεται σε επίπεδο εφαρμογών και αποσκοπεί στην κατασκευή και αξιολόγηση ενός πρότυπου Theragnostic συστήματος, για την απεικόνιση ραδιοσημασμένων μαγνητικών νανοσωματιδίων υπό συνθήκες υπερθερμίας σε πειραματόζωα.

 1. Δεκέμβριος 2011 – Δεκέμβριος 2015

Συντονιστής (coordinator) του έργου του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο IAAP People: “Development and evaluation of a non invasive quantitative imaging technique for assessment of nanoparticle drug delivery across the blood-brain barrier. Applications for brain cancer therapeutics – OncoNanoBBB”. Διάρκεια: 48 μήνες. Προϋπολογισμός 849,958€. (Προϋπολογισμός για ΤΕΙ 286,749€).

Πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο, το οποίο χρησιμοποίησε τεχνολογίες μοριακής απεικόνισης (ραδιοισότοπα, οπτική απεικόνιση), ώστε να αποτιμήσει μη επεμβατικά, το κατά πόσο νανοσωματίδια λιποσωμάτων μπορούν να περάσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό πειραματόζωων.

 1. Απρίλιος 20112014

Συντονιστής (coordinator) του προγράμματος COST “TD1007 - Bimodal PET-MRI molecular imaging technologies and applications for in vivo monitoring of disease and biological processes”. Διάρκεια: 48 μήνες. Προϋπολογισμός ~450,000€.

Πρόκειται για ένα διεθνές δίκτυο, εστιασμένο στις τεχνολογίες και εφαρμογές της απεικονιστικής τεχνολογίας αιχμής PET/MRI τόσο κλινικά, όσο και προκλινικά.

 1. Σεπτέμβριος 2008 – Αυγουστος 2012

Επιστημονικός υπεύθυνος για το ΤΕΙ Αθήνας στο έργο του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο "NANOTHER: Integration of novel NANOparticle based technology for THERapeutics and diagnosis of different types of cancer". Διάρκεια: 48 μήνες. Προϋπολογισμός για ΤΕΙ Αθήνας 438,000€.

Το έργο αφορούσε στην ανάπτυξη πολυλειτουργικών νανοϋλικών για στοχευμένη διάγνωση και θεραπεία καρκίνου. Το έργο αποσκοπούσε στη μελέτη μαγνητικών νανοσωματιδίων ως νανοφορείς μεταφοράς φαρμάκων, αλλά και ως φορείς για την θεραπεία με χρήση μαγνητικής υπερθερμίας σε πειραματόζωα.

Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίων, Ημερίδων, Θερινών Σχολείων

 • Μέλος επιστημονικής/οργανωτικής επιτροπής σε περισσότερα από 15 διεθνή συνέδρια. Πρόεδρος στα συνέδρια PSMR «PET-MRI and SPECT-MRI: a new paradigm for multi-modality imaging» (2012-2015).

 • Οργανωτής 2 διεθνών θερινών σχολείων on PET/MR Engineering (Αθήνα 2014, Leeds 2015)

 

Bioemtech

Η ΒΙΟΕΜΤΕCΗ δραστηριοποιείται στο πεδίο της μοριακής απεικόνισης και φαρμακευτικής έρευνας. Ιδρύθηκε το 2013 από 3 νέους επιστήμονες και σήμερα το προσωπικό της αριθμεί 14 άτομα, συμπεριλαμβανομένων μηχανικών βιοϊατρικής τεχνολογίας, φυσικών, χημικών, μηχανικών πληροφορικής. Ξεκίνησε με συμμετοχή σε ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα έχοντας προσελκύσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 2.5 εκατ. ευρώ. Η εταιρία εξειδικεύεται στην κατασκευή in vivo απεικονιστικών συστημάτων ζώων εργαστηρίου, για χρήση στην προ-κλινική, φαρμακευτική, βιοτεχνολογική και ιατρική έρευνα.

H σειρά προϊόντων με το εμπορικό σήμα «eye», αφορά μοναδικές διεθνώς, επιτραπέζιες συσκευές, που μετατρέπουν έναν απλό εργαστηριακό πάγκο, σε in vivo απεικονιστικό εργαστήριο. Επιτρέπουν την εύκολη και σε πραγματικό χρόνο δυναμική απεικόνιση βιομορίων και νανοσωματιδίων σε ζώντες οργανισμούς, παρέχοντας ολοκληρωμένες πληροφορίες, για τη μελέτη πλήθους παθολογιών. Η τεχνολογία της BIOEMETCH βελτιστοποιεί και απλοποιεί λειτουργικές διαδικασίες στην προκλινική έρευνα και προάγει τη βιοηθική αντιμετώπιση των ζώων εργαστηρίου. Ήδη η εταιρία έχει εγκατεστημένα συστήματα σε Η.Π.Α, Ευρώπη και Σαουδική Αραβία, ενώ μέσω αντιπροσώπων έχει ανοιχτεί στην Αγορά της Κίνας και Ινδίας.

Από τις αρχές του 2020 η εταιρία διαθέτει αδειοδοτημένα εργαστήρια στο Τεχνολογικό Πάρκο Λεύκιππος του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, στα οποία παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας πειραματόζωων, in vitro μελετών και in vivo απεικονίσεων. Οι υποδομές αυτές είναι μοναδικές σε εθνικό και όχι μόνο επίπεδο και ήδη στο πελατολόγιο της εντάσσονται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς της ημεδαπής και κυρίως αλλοδαπής. Τέλος, το Σεπτέμβριο του 2019, η BIOEMTECH δέχθηκε μία σημαντική επένδυση από το Metavallon Venture Capital, με αντικείμενο την διεθνή προώθηση των προϊόντων της.