Μια φιλόδοξη προσπάθεια και μια ιστορική απόφαση, περιγράφονται σε ένα Twitter thread που αξίζει να διαβάσετε.