Ο Δρ Γεώργιος Καρακιουλάκης, B.Sc. Pharmacol., M.Sc. Biochem., M.D., Ph.D. είναι Ομότιμος Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική, ΑΠΘ.

Καλές (αισιόδοξες) ειδήσεις: 

- Χωρίς προηγούμενο η ερευνητική/κλινική προσπάθεια για φάρμακα, εμβόλια, διαγνωστικά τεστ, κατανόηση της παθοφυσιολογίας της COVID-19. 

- Χωρίς προηγούμενο η οικονομική επένδυση, από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, μέσα σε τόσο μικρό διάστημα. Το ποσό δεν μπορεί να υπολογισθεί. 

- Οι τρέχουσες σχετικές κλινικές μελέτες έχουν διάρκεια η οποία κυμαίνεται από 6 μήνες ως 3 χρόνια. (Σημειωτέον ότι για ένα νέο φάρμακο ο χρόνος είναι 6-10 χρόνια και κόστος περίπου 1 δις ευρώ).

- Μέχρι τις 13 Απριλίου 2020 έχουν καταγραφεί (registered):
- 440 κλινικές μελέτες για φάρμακα σε φάση 1 έως φάση 3 κλινικής αξιολόγησης
- 10 κλινικές μελέτες για εμβόλιο σε Φαση 1 κλινικής αξιολόγησης.
- 5 κλινικές μελέτες για την αποτελεσματικότητα της χορήγησης πλάσματος από ασθενείς που έχουν αναρρώσσει από την COVID-19, (δηλαδή τη χορήγηση αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2).
- 590 κλινικές μελέτες για διερεύνηση επιπτώσεων, κατανόησης της παθοφυσιλογίας της COVID-19.
- 1 κλινική μελέτη για ανάπτυξη τεστ για ύπαρξη αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2, ώς ένδειξη του συνόλου των ατόμων που έχουν νοσήσει από COVID-19 (δείκτης αναοσίας στον γενικό πληθυσμό).
Ο αριθμός των παραπάνω μελετών αυξάνεται καθημερινά. 

- Δυο φάρμακα (χωρίς επίσημη ένδειξη) επικρατούν σήμερα (ανάμεσα σε αρκετά άλλα), σύμφωνα με ανακοινώσεις σε διεθνη επιστημονικά περιοδικά από μελέτες νοσοκομείων σε ασθενείς με COVID-19: η υδροξυχλωροκίνη/χλωροκίνη και το remdesivir. Χορηγούνται μόνα τους ή σε συνδιασμό με άλλα φάραμακα, με ευθύνη του γιατρού. Η χρήση αυτή ονομάζεται  "off label".
Ένδειξη θα υπάρξει μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές κλινικές μελέτες για τα φάρμακα αυτά και πάρουν άδεια από αρμόδιους οργανισμούς (π.χ. FDA, EMA) (68 μελέτες για υδροξυχλωροκίνη, 20  για χλωροκίνη και 12 για remdesivir). 

* Το μικρό χρονικό διάστημα διακιολογείται επειδή τα περισσότερα υπό μελέτη φάρμακα έχουν ήδη εγκριθεί για άλλη ένδειξη, και συνεπώς η έρευνα για αυτά αρχίζει σε προχωρημένο (για την ακρίβεια το τελευταίο) στάδιο, δηλαδή σε Φαση 3 κλινικής αξιολόγησης) (διαδικασία του FDA που ονομάζεται Emergency Use Authorization).