Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει επινοήσει νέα μοντέλα πολυκριτήριας ανάλυσης* που εφαρμόζονται σε Ελλάδα και εξωτερικό.

O Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι Editor in Chief 7 Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών στους τομείς Χρηματοοικονομικής Μηχανικής, Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων και Επιχειρησιακής Έρευνας. Είναι μέλος 2 Ακαδημιών της Ισπανίας και διακεκριμένος Καθηγητής Έρευνας της Audencia Business School. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο το οποίο μέχρι στιγμής αποτελείται από 90 βιβλία που έχουν εκδοθεί από ελληνικούς και διεθνείς εκδοτικούς οίκους και πάνω από 450 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή έγκυρα περιοδικά.

Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μάστερ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και διδακτορικό στις Επιστήμες Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο Paris-Dauphine.

*Πολυκριτήρια ανάλυση: Μαθηματικό μοντέλο ("παρακλάδι" της επιχειρησιακής έρευνας) που εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του '60-αρχές '70 στο οποίο λαμβάνονται υπόψη διαφορετικές οπτικές γωνίες και παράμετροι στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων (decision making). Αποτελεί εργαλείο για διευθύνοντες συμβούλους δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, ώστε να φτάσουν σε ορθότερα και "ολιστικά" συμπεράσματα.

Μπορεί να βρει εφαρμογή σε κάθε πεδίο. Ενδεικτικά: οικονομία, μάρκετινγκ, τραπεζικό κλάδο, ενέργεια, εκτίμηση επικινδυνότητας δρόμων, ανθρώπινο δυναμικό, χημεία.

Ουσιαστικά πρόκειται για την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του μάνατζμεντ.

Για πρώτη φορά λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοί και ψυχολογικοί δείκτες, επομένως εξετάζεται μια κατάσταση/δεδομένη συνθήκη στις (όσο το δυνατόν πιο) πραγματικές της διαστάσεις.

Ο άνθρωπος, η συμπεριφορά του, το περιβάλλον του και τα δημιουργήματά του δεν αξιολογούνται πλέον με ψυχρούς λογιστικούς δείκτες ή με καθαρά τεχνοκρατικά κριτήρια. Υπεισέρχονται ποιοτικές αποχρώσεις.

Η πρωτογενής έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης στην πολυκριτήρια ανάλυση ανήκει στις τρεις κορυφαίες παγκοσμίως. Ο δρ. Ζοπουνίδης ανέπτυξε δικά του μοντέλα πολυκριτήριας ανάλυσης, εφαρμόζοντας τη σε πεδία που δεν είχαν προηγουμένως εξεταστεί υπό αυτό το πρίσμα.

«Για παράδειγμα η απόφαση για τη χρηματοδότηση μιας επιχείρησης (ή ακόμα και μιας χώρας) συχνά λαμβάνεται κυρίως με κριτήρια που αποτελούν συνέπειες άλλων καταστάσεων. Αυτό πλέον δεν αρκεί. Χρειάζεται βαθύτερη ανάλυση και αξιολόγηση επιπλέον παραγόντων. Για παράδειγμα, πρέπει να εξεταστούν οι εγκαταστάσεις της, το ανθρώπινο δυναμικό της, το management, τα προϊόντα, το παρελθόν της, ο τρόπος που επηρεάζει την κοινωνία», εξηγεί ο κ. Ζοπουνίδης.

«Υπάρχουν 2 σχολές στη λήψη αποφάσεων, η Αμερικάνικη του decision making και η Ευρωπαϊκή του decision aid. Στην τελευταία, στην οποία ανήκει η πολυκριτήρια ανάλυση, βασικό ρόλο παίζει η ίδια η διαδικασία, οι διεργασίες που μας οδηγούν στη συγκεκριμένη απόφαση. Θεωρούμε ότι το αμερικανικό μοντέλο είναι ξεπερασμένο ή τουλάχιστον δεν ταιριάζει τόσο στα ελληνικά δεδομένα», αναφέρει.

Μπορεί η θεωρία αυτή τη στιγμή να μην είναι η κυρίαρχη τάση ή πρόταση στο μάνατζμεντ (ειδικά χωρών σε κρίση). Αλλά, η ανθρωποκεντρική διάσταση που εισάγει ίσως είναι η απάντηση στα επιβαλλόμενα μοντέλα διαχείρισης που μοναδικό κριτήριο έχουν το οικονομικό όφελος και προβάλλουν ως μοναδική λογική λύση τις περικοπές. Γνωρίζοντας ότι μια τέτοια μέθοδος όχι μόνο έχει καταγραφεί ως πρακτική, αλλά αναγνωρίζεται διεθνώς στην "ελληνική" εκδοχή της, το επόμενο βήμα είναι εμείς οι πολίτες να διεκδικήσουμε την εφαρμογή της.

Πάντως, ήδη η πολυκριτήρια μελέτη εφαρμόζεται με επιτυχία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Σημαντικές στιγμές στην επιστημονική του καριέρα:

- Πρότεινε το 1ο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε Πολυτεχνείο στην Ελλάδα ως μέλος της τριμελούς Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. (1990)

-Έχει βραβευθεί από το Ίδρυμα Mosil της Ρουμανίας. (1996)

-Είναι ιδρυτής του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. (1999)

-Ως Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και  Διοίκησης κατάφερε να δοθούν στους αποφοίτους του Τμήματος επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανολόγων Μηχανικών, σύμφωνα με απόφαση του ΤΕΕ. (2003)

-Είναι υπεύθυνος έκδοσης σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σε θέματα επιχειρησιακής έρευνας, λήψης αποφάσεων και διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως τα Springer, Indersciences, Novascience, IGI Global. (από το 2005)

-Είναι ιδρυτής και πρόεδρος της διεθνoύς Επιστημονικής Εταιρίας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής. (2011)

-Ίδρυσε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης την επιστημονική ομάδα εργασίας σε θέματα Διοικητικής Επιστήμης. Στην ομάδα συμμετέχουν επιστήμονες κυρίως από τη Νότια Ευρώπη. (2012)

- Μέσα στο 2013 διακρίθηκε 2 φορές σε παγκόσμιο επίπεδο για την έρευνά του στον κλάδο: από τη Βασιλική Ακαδημία της Ισπανίας και τη Διεθνή Εταιρεία Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων με το «MCDMEdgeworth-ParetoAward».

- Editors’Award for Excellence in Reviewing από το European Journal of Operational Research. (2015)

Στο παρελθόν (δεκαετία '80-'90), ο κ. Ζοπουνίδης συνεργάστηκε με την Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων στη Λυών και το Παρίσι, καθώς και στο Βέλγιο, όπου παρείχε υπηρεσίες για την αξιολόγηση εταιρειών αμοιβαίων κεφαλαίων. Επίσης, είχε συνεργαστεί με την Ιωνική Τράπεζα, τη Γενική τράπεζα, την ICAP και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ακαδημαϊκές θέσεις:

10/2012-Present: Distinguished Research Professor, Audencia Business School.

3/1999 – Present: Director of the Financial Engineering Laboratory, Technical University of Crete

10/2009 – Present: Visiting Professor, Hellenic Open University.

9/2001 – 8/2005: Chairman of the Dept. of Production Engineering and Management, Technical University of Crete.

4/2000 – 5/2000: Visiting Professor, Institut d’Administration des Entreprises, Université de Rouen.

4/2000 – 5/2000: Visiting Professor, Dept. of Finance, Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Paris.

2/2000: Visiting Professor, Dept. of Decision Sciences, Athens University of Economics and Business.

1/2000: Visiting Professor, Ecole Supérieure des Affaires, Beyrouth, Chabre de Commerce et d’Industrie de Paris.

5/1999 – 6/1999: Visiting Professor, Institut d’Administration des Entreprises, Université de Rouen.

3/1996: Visiting Professor, Dept. of Finance, Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Paris.

2/1995 - 7/1995: Visiting Professor, LAMSADE, University of Paris Dauphine.

10/1992: Visiting Professor, Laboratory of Mathematics and Operations Research, Faculté Polytechnique de Mons.

9/1988 - 2/1989: Adjunct Professor, Dept. of Economics, University of Crete.

10/1986 - 9/1987: Adjunct Professor at Université Paris-Nord (PARIS XIII).

3/1983 - 10/1986: Research Professor at Unversité de Paris-Dauphine (PARIS-IX).

10/1983 - 3/1984:  Adjunct Professor, Ecole Supérieure de Gestion et Finances.